Vakanties schooljaar 2023-2024

Aan het begin van schooljaar heeft u een jaarkalender meegekregen. Hierop staan alle vakanties en vrije dagen. Deze vindt u ook terug in de nieuwsbrief die u ontvangt via Social Schools.

Prinsjesdag 19-09-2023
Herfstvakantie 16-10-2023 t/m 22-10-2023
Kerstvakantie 25-12-2023 t/m 07-01-2024
Voorjaarsvakantie 19-02-2024 t/m 23-02-2024
Goede Vrijdag 29-03-2024
Tweede paasdag 01-04-2024
Suikerfeest 09-04-2024
Meivakantie (+Hemelvaart) 29-04-2024 t/m 10-05-2024
Pinksteren 20-05-2024
Zomervakantie 15-07-2024 t/m 23-08-2024

Margedagen

Wettelijk hebben kinderen tijdens hun basisschooltijd recht op 7520 uur onderwijs. Het aantal uren dat kinderen teveel naar school gaan wordt in de 8 schooljaren voor een deel gecompenseerd door margedagen. Op deze dagen zullen leerkrachten hun compensatie opnemen en werken aan de niet-lesgebonden taken. De margedagen staan in de jaarkalender en in de nieuwsbrief.

Studiedagen team: Alle kinderen vrij:

Studiedagen team: Alle kinderen vrij:                                            

Maandag        18-09-2023
Dinsdag          05-12-2023 vanaf 12 uur.
Vrijdag            22-12-2023
Donderdag    01-02-2024
Vrijdag            02-02-2024
Donderdag    28-03-2024
Woensdag      03-04-2024 (alleen groep 1 en 2)
Maandag        08-04-2024
Dinsdag          09-04-2024
Dinsdag          21-05-2024                                                                                               
Dinsdag          25-06-2024
Vrijdag            12-07-2024

Informatieavond, contact- en rapportavonden

Maandag        04-09-2023                                                  Week van de startgesprekken
Dinsdag          05-09-2023                                                  Gespreksavond
Maandag        06-11-2023                                                  Week van de contact gesprekken.
Donderdag     09-11-2023                                                  Contactavond                        
Donderdag    14-12- 2023                                                  Informatieavond groep 8
Maandag        12-02-2024                                                  Week van de rapporten
Dinsdag          13-02-2024                                                  Contactavond 1e rapport
Maandag        08-07-2024                                                  Week van de rapporten
Maandag        09-07-2024                                                  Contactavond 2e rapport       

Open dagen scholen van DHS

De Centrale open dagen van DHS worden later via onze stichting De Haagse Scholen bekend
gemaakt.