Vakanties schooljaar 2022-2023

Aan het begin van schooljaar heeft u een jaarkalender meegekregen. Hierop staan alle vakanties en vrije dagen. Deze vindt u ook terug in de nieuwsbrief die u ontvangt via Social Schools.

Prinsjesdag 20-09-2022
Herfstvakantie 24-10-2022 28-10-2022
Kerstvakantie 26-12-2022 06-01-2023
Voorjaarsvakantie 27-02-2023 03-03-2023
Goede Vrijdag 07-04-2023
Tweede paasdag 10-04-2023
Meivakantie 24-04-2023 05-05-2023
Hemelvaartdag 18-05-2023
Dag na Hemelvaart 19-05-2023
Pinksteren 29-05-2023
Zomervakantie 10-07-2023 18-08-2023

Margedagen

Wettelijk hebben kinderen tijdens hun basisschooltijd recht op 7520 uur onderwijs. Het aantal uren dat kinderen teveel naar school gaan wordt in de 8 schooljaren voor een deel gecompenseerd door margedagen. Op deze dagen zullen leerkrachten hun compensatie opnemen en werken aan de niet-lesgebonden taken. De margedagen staan in de jaarkalender en in de nieuwsbrief.

Studiedagen team: Alle kinderen vrij:

Maandag 19-09-2022
Maandag 05-12-2022 continurooster tot 14.00u
Woensdag 07-12-2022
Vrijdag 23-12-2022
Vrijdag 17-02-2023
Dinsdag 11-04-2023
Vrijdag 21-04-2023
Donderdag 01-06-2023
Vrijdag 02-06-2023
Vrijdag 07-07-2023

Informatieavond, contact- en rapportavonden

Maandag 05-09-2022 Week van de startgesprekken
Dinsdag 06-09-2022 Gespreksavond
Donderdag 20-10-2022 Informatieavond groep 8
Maandag 07-11-2022 Week van de contact gesprekken.
Donderdag 10-11-2022 Contactavond
Maandag 20-02-2023 Week van de rapporten
Maandag 20-02-2023 Contactavond 1e rapport
Maandag 03-07-2023 Week van de rapporten
Maandag 03-07-2023 Contactavond 2e rapport

Open dagen scholen van DHS

De Centrale open dagen van DHS worden later via onze stichting De Haagse Scholen bekend
gemaakt.

Geef een antwoord