Vakanties & Margedagen

Vakanties en vrije dagen

Aan het begin van schooljaar heeft u een jaarkalender meegekregen. Hierop staan alle vakanties en vrije dagen. Deze vindt u ook terug in de nieuwsbrief die u ontvangt via mijn schoolinfo. (MSI)

 

Margedagen

Wettelijk hebben kinderen tijdens hun basisschooltijd recht op 7520 uur onderwijs. Het aantal uren dat kinderen teveel naar school gaan wordt in de 8 schooljaren voor een deel gecompenseerd door margedagen. Op deze dagen zullen leerkrachten hun compensatie opnemen en werken aan de niet lesgebonden taken. De margedagen staan in de jaarkalender en in de nieuwsbrief.

Het totaal aantal lesuren bedraagt voor de groep 3 t/m 8 1024 en voor de groep 1&2 1010 uur. Dit betekent dat wij over 8 jaar ruim boven de minimale 7520 uur onderwijstijd zitten. Aangezien wij de schooltijden van alle groepen gelijk hebben getrokken, maar er iets meer cursusdagen voor de leerkrachten van de onderbouw zijn, krijgen alle kinderen van groep 1 t/m 8 dit schooljaar 1040 uur les. Er zullen 3 margedagen minder zijn. Hier kunt u het urenschema van de verschillende vakgebieden inzien.