Ouderbijdrage

De ouders bekleden een belangrijke functie op het gebied van verschillende activiteiten op school. Zonder de hulp van deze mensen zouden veel feesten en andere activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst en de sportdag niet meer mogelijk zijn.

U begrijpt wel dat het realiseren van deze leuke dingen ook kosten met zich meebrengen, die niet door de gemeente bekostigd kunnen worden. Jaarlijks wordt er dan ook een kleine vrijwillige bijdrage van u gevraagd om deze leuke dingen te kunnen realiseren.

De financiële bijdrage per jaar voor het ouderfonds ziet er als volgt uit:

 • 1 kind op school: €20,-
 • 2 kinderen op school: €30,-
 • 3 of meer kinderen op school: €40,-

Wij vragen u de bijdrage in de beginperiode van het nieuwe schooljaar te betalen. Voor kinderen die na 1 januari ingeschreven worden, geldt de regeling dat er €2,- per leerling per schoolgaande maand wordt berekend.

De ouderraad wordt bijgestaan door een groep hulpouders, die zich vooral tijdens drukke perioden inzet voor onze school. Mocht u nog vragen hebben over het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met  of Will Blik. Indien u de vrijwillige bijdrage niet of gedeeltelijk betaalt, dan kan de school besluiten om uw kind(eren) geheel of gedeeltelijk uit te sluiten van bepaalde activiteiten

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk om samen  met de ouders er  voor te zorgen dat de school een veilige, prettige omgeving is voor zowel kinderen, ouders en leerkrachten. Om dit te bereiken informeren wij u regelmatig over actuele zaken binnen de school. Gedurende het schooljaar organiseren wij ook diverse activiteiten om ouders, kinderen en school meer bij elkaar te betrekken. U kunt daarbij denken aan:

 • het begeleiden van uitstapjes naar de kinderboerderij, bioscoop, schoolreis en Zuiderpark
 • het begeleiden tijdens de sportdag
 • helpen bij de creatieve ochtenden
 • kijkdagen bij afsluiting van projecten bezoeken
 • gezellige en informatieve koffie ochtenden voor de ouders
 • oudereducatie
 • het begeleiden naar de verschillende sporttoernooien
 • Sinterklaas en Kerstviering

Wilt u ons helpen en tegelijkertijd betrokken zijn bij het onderwijs van uw kind? Neem dan contact op met Will Blik, onze coördinator en aanspreekpunt ouderbetrokkenheid.

Geef een antwoord