Ouderraad

De ouderraad bekleedt een belangrijke functie op het gebied van verschillende activiteiten op school. Zonder de hulp van deze mensen zouden veel feesten en andere activiteiten niet meer mogelijk zijn.

U begrijpt wel dat het realiseren van deze leuke dingen ook kosten met zich meebrengen, die niet door de gemeente bekostigd kunnen worden. Jaarlijks wordt er dan ook een kleine vrijwillige bijdrage van u gevraagd om deze leuke dingen te kunnen realiseren.

Enkele voorbeelden van activiteiten die met uw bijdrage kunnen worden gerealiseerd: Feesten, Wissel Muziek Wedstrijd, sportdag, toernooien en het afscheid van groep 8.

De financiële bijdrage ziet er als volgt uit:

1 kind op school                          € 20,- per jaar
2 kinderen op school                  € 30,- per jaar
3 of meer kinderen op school   € 40,- per jaar

Wij vragen u de bijdrage in de beginperiode van het nieuwe schooljaar te betalen. Voor kinderen die na 1 januari ingeschreven worden, geldt dat er €2 per leerling per schoolgaande maand wordt berekend.

De ouderraad bestaat uit een groep hulpouders, die zich vooral tijdens drukke perioden inzet voor onze school. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de oudercoördinator, juf Kelly.

Indien u de vrijwillige bijdrage niet of gedeeltelijk betaalt, dan mag de school u naar een oplossing hiervoor vragen.

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk om samen met de ouders ervoor te zorgen dat de school een veilige, prettige omgeving is voor zowel kinderen, ouders en leerkrachten. Om dit te bereiken informeren wij u regelmatig over actuele zaken binnen de school. Gedurende het schooljaar organiseren wij ook diverse activiteiten om ouders, kinderen en school meer bij elkaar te betrekken. U kunt daarbij denken aan:

 • Het begeleiden van uitstapjes naar de kinderboerderij, museum, bioscoop en schoolreis
 • Het begeleiden tijdens de sportdag
 • Helpen bij de creatieve ochtenden
 • Inloopochtenden bij de kleuters bezoeken
 • Kijkdagen bij afsluiting van projecten bezoeken
 • Overstap in groep 3
 • Thema activiteiten in de groepen 1 en 2
 • Gezellige en informatieve koffie ochtenden voor de ouders
 • Oudereducatie
 • Het begeleiden naar de verschillende sporttoernooien
 • Feesten/vieringen

Nederlandse les

Op De Wissel is het voor ouders mogelijk om Nederlandse les te volgen. Dit gebeurt in samenwerking met het Mondriaan. De tijden van de lessen worden gecommuniceerd door juf Kelley middels Social Schools berichten en/of koffieochtenden.

In de lessen wordt vooral veel aandacht besteed aan de mondelinge taal en het lezen. Daarnaast heeft de Nederlandse les ook een sociaal aspect.

Aangezien er een groot animo is voor deze lessen. De groepen zijn op niveau ingedeeld. Wij zijn genoodzaakt te werken met een wachtlijst. Voor aanmeldingen kunt u terecht bij de administratie.

Ouderochtenden

Om de zes weken is er op De Wissel een ouderochtend voor ouders. Tijdens deze ouderochtend wordt er met ouders gesproken wat er speelt op school op dat moment. Ouders hebben hier een grote eigen inbreng in. Ouders kunnen daarnaast aangeven waar zij graag willen dat er aandacht aan besteed wordt.

Dit kunnen onderwijsinhoudelijke zaken zijn, opvoedkundige zaken, etc. Naast het sociale aspect wat samenhangt met de ouderochtenden is het afstemmen van behoeften van ouders van groot belang. Het samenwerken aan de ontwikkeling van kinderen staat voorop.

Naast ouderochtenden worden er een aantal keer per jaar bijeenkomsten georganiseerd die een opvoedkundige achtergrond hebben, hierbij wordt samengewerkt met stichting MOOI. Ouders en school dragen hiervoor onderwerpen aan.

Projecten en cursussen voor ouders

Op De Wissel verzorgen wij verschillende projecten en cursussen voor ouders, o.a Fietslessen, Duurzame vrouwen etc. Sommige projecten komen elk schooljaar voorbij, andere projecten of cursussen worden per schooljaar ingekocht.

U wordt altijd op de hoogte gehouden welke projecten en/ of cursussen we aanbieden en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de coördinator, juf Kelley.