Wij hebben de reguliere schooltijden van alle groepen gelijkgetrokken. Alle kinderen hebben dezelfde schooltijden. Dit betekent dat we in 8 jaar ruim boven de minimale 7520 uur onderwijstijd zitten.

De schooltijden zijn voor groep 1 t/m 8:

maandag 08:30 uur – 12:00 uur 13:00 uur – 15:00 uur
dinsdag 08:30 uur – 12:00 uur 13:00 uur – 15:00 uur
woensdag 08:30 uur – 12:30 uur  
donderdag 08:30 uur – 12:00 uur 13:00 uur – 15:00 uur
vrijdag 08:30 uur – 12:00 uur 13:00 uur – 15:00 uur

De eerste bel gaat 10 minuten voor aanvang van de lessen.

Alle kinderen mogen dan zelf naar de klas lopen. 

De leerlingen van groep 4 tot en met 8 mogen zelfstandig (zonder ouders/verzorgers) naar de klas lopen.

Wij verwachten dat alle kinderen op tijd in de klas zitten. Bij binnenkomst wordt ieder kind begroet door de leerkracht bij de deur van het lokaal. Dit doen wij d.m.v. het elkaar aankijken en het schudden van een hand, volgens het Kanjerprotocol.

De directeur en evt. Unitleiders of collega’s met speciale taken zonder groepsverantwoordelijkheid staan in de centrale hal om een ieder op soortgelijke wijze te ontvangen.

Voor wat betreft het op tijd op school komen hanteren wij een ‘3-6-9-12’-regeling. Dit betekent dat er vanaf 11x te laat komen melding bij de leerplichtambtenaar zal worden gedaan.