Een goed contact tussen ouders en school vinden wij heel belangrijk. Wij willen graag weten van u vindt! Waar bent u tevreden mee? Maar ook, wat kan er beter?

Wij proberen u, als ouder, zo volledig mogelijk te informeren over alle belangrijke gebeurtenissen op school. Dit gebeurt op verschillende manieren. Elke vrijdag ontvangt u via Social Schools een nieuwsbrief, waarin u het laatste nieuws en belangrijke informatie vindt. Ook vinden er verschillende informatie- en/of ouderavonden plaats gedurende het jaar.

Wij stellen het op prijs wanneer ouders ons ook op de hoogte houden over zaken die in het belang van hun kind(eren) belangrijk zijn om te weten. Een goede samenwerking tussen school en ouders is belangrijk voor het welbevinden van uw kind(eren). U kunt altijd even binnenlopen.

Om ouders te informeren vindt u in de school op een tweetal plaatsen een informatiebord, in de gang bij de kleuteringang en in de hal bij de hoofdingang. Op deze borden vindt u informatie over bijeenkomsten, koffieochtenden en activiteiten in en rond de school.

Wilt u meehelpen?

Wij zijn ook altijd op zoek naar ouders die kunnen helpen bij verschillende activiteiten. U kunt aan de leerkracht van uw kind vragen waar wij hulp bij nodig hebben!