Op onze school worden regelmatig activiteiten georganiseerd die het onderwijs verrijken en leuker maken.

Sportdag en Koningsspelen

Ieder jaar houden wij een sportdag en doen wij mee met de Koningsspelen.

Naschoolse activiteiten

Op onze school krijgen de leerlingen de mogelijkheid om na schooltijd deel te nemen aan diverse activiteiten; sport lessen, creatieve lessen en muzieklessen.

Schoolreis

De leerlingen van groep 1 t/m 7 gaan op schoolreis. U wordt tijdig geïnformeerd waar en wanneer de schoolreis plaats zal vinden. De kosten worden zo laag mogelijk gehouden. Desondanks stelt de school u in staat het schoolreisgeld gespreid te betalen. U kunt aangeven bij de leerkracht of u daar gebruik van wilt maken.

Kamp

De leerlingen van groep 8 gaan op eindkamp.

Elk jaar wordt er gekeken naar welke locatie we gaan.

De data voor het kamp kunt u vinden in de agenda.

De ouders ontvangen hierover ruim van te voren informatie.

Cultuurmenu

Het Cultuurmenu is een aanbod van zeventien Haagse erfgoedinstellingen/musea voor het Haags Primair Onderwijs. Het betreft een programma voor de hele school van groep 1 tot en met 8.  Dit jaar bezoekt elke groep leerlingen een ander museum of andere erfgoedinstelling bijv. Escher in het Paleis, Gemeentemuseum, Haags Gemeentearchief, Museum Mesdag.  Het volgen van een Cultuurmenu bestaat telkens uit een les met voorbereidend- en/of verwerkingsmateriaal. Door het cultuurmenu wordt bevorderd dat leerlingen de leuke en boeiende kanten van kunst en cultuur ontdekken.

Het busvervoer van en naar de instelling wordt geregeld.

Naast het cultuurmenu organiseert de school per leerjaar een vast cultureel uitje. Kinderen in groep 8 gaan bijv. Altijd naar het Anne Frankhuis, groep 4 naar het Muiderslot.  Zo heeft ieder leerjaar een vaste activiteit naast de schoolreisjes en andere culturele zaken.

Andere activiteiten

In de loop van het jaar vinden er nog tal van andere activiteiten plaats zoals bijvoorbeeld  sinterklaasviering, kerstdiner, de wisselmuziekwedstrijd, bezoek kinderboerderij, creatieve ochtenden en diverse activiteiten voor de ouders.

U kunt dit allemaal terugvinden in onze kalender. 

Informatie over alle activiteiten krijgt u via Social Schools.