De gymlessen worden door een vakleerkracht lichamelijke opvoeding en voor een deel door de groepsleerkrachten gegeven. Wij vinden dit niet alleen belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen, maar het verhoogt ook de concentratie op andere vakgebieden. Bovendien bevordert het de sfeer in een groep en leren de kinderen andere aspecten, als samenwerken. In de gymnastieklessen komen alle aspecten van sport aan bod: balspelen, turnen, bewegen op muziek en atletiek. Ieder jaar neemt een aantal groepen van onze school deel aan sporttoernooien en worden er na schooltijd extra sportcursussen georganiseerd. Natuurlijk mag onze jaarlijkse sport- en speldag niet ontbreken. We gymmen in de sporthal van HKV/Ons Eibernest.

Gymkleding en regels:

 •  Voor de lessen moeten de kinderen speciale gymkleding dragen. Dit mag een korte broek zijn met een speciaal voor de gym bestemd T-shirt.
 • Gymschoenen mogen gedragen worden, maar dit is niet noodzakelijk. De kinderen gymmen dan op blote voeten.
 • Voor de meisjes is het niet toegestaan om een hoofddoek tijdens de gymnastiekles te dragen. Tenzij dit een speciale hoofddoek is voor het sporten.
 • Het vergeten van het meebrengen van de gymkleding zal worden genoteerd, dit zal uiteindelijk invloed kunnen hebben op de becijfering voor de gymlessen.
 • In verband met de veiligheid is het niet toegestaan tijdens de gymles oorbellen, armbanden, kettingen, horloges en / of andere sieraden te dragen. Wij adviseren ouders dan ook met nadruk de kinderen geen sieraden mee naar school te laten nemen.
 • De school of de gemeente is nooit aansprakelijk voor beschadigde of vermiste eigendommen, ook niet als deze in bewaring zijn gegeven bij de leerkracht. Mochten er toch sieraden naar school gedragen worden, dan kunnen deze tijdens de gymles in een speciaal hiervoor bestemde doos worden bewaard, om vervolgens na de les weer te kunnen worden meegenomen.
 • Kauwen van kauwgom of het nuttigen van ander eten is ook niet toegestaan.

De gymlessen voldoen aan de volgende aspecten:

 • Veiligheid door  goede materiaalkeuze passend bij elke leeftijd.
 • Leren niet alleen spel, turnen of atletiek, maar ook  samenwerken en omgaan met elkaar.
 • Er moet in iedere les lichamelijke arbeid worden verricht, dit om bijvoorbeeld het hart en de longen te trainen.
 • De kinderen moeten vooral plezier beleven aan de gymnastiekles.

Mag uw kind om wat voor reden dan ook niet gymmen, dan vernemen wij dat graag door middel van een ondertekende brief. Net ziek geweest zijn, zal niet geaccepteerd worden als geldige reden om niet mee te gymmen; de leerkracht zal er dan zorg voor dragen dat het kind zich niet teveel inspant, maar wel deelneemt aan de les. Dit is hetzelfde voor de periode van het vasten tijdens de Ramadan; de kinderen worden gewoon in de gymles verwacht en de leerkracht zal er zorg voor dragen dat het kind zich niet meer inspant dan het op dat moment aan kan. Hoeveel inspanning dat is, is aan de leerkracht om te beoordelen.