Wilt u verlof aanvragen? Dit kan door een verlofaanvraag in te vullen en in te leveren bij de administratie. Lees wel eerst onderstaande regels en voorwaarden door. Meer informatie en regels over het aanvragen van extra verlof, kunt u vinden in deze speciale folder, die u ook bij de schoolleiding kunt verkrijgen.

Extra verlof

Ouders moeten zich houden aan de vastgestelde schoolvakanties. Dit geldt ook voor een wintersportvakantie of een bezoek aan het land van herkomst. Deze regels zijn zeer streng! Leerlingen van 6 tot en met 16 jaar kunnen alleen in bijzondere gevallen extra verlof krijgen. Een verzoek daarvoor moeten de ouders tenminste drie weken vooraf bij de schoolleiding indienen middels een speciaal aanvraagformulier of een schriftelijk verzoek.

In overleg met de schoolleiding bestaat de mogelijkheid om voor 5-jarige kinderen 5 uur per week verlof te krijgen. Eventueel kan de directeur ook nog 5 uur per week (maximaal) extra verlof toestaan. Wij zijn daar geen voorstander van.

Leerplicht

Alle kinderen in Nederland moeten naar school. De gemeente heeft de taak erop toe te zien dat iedereen zich aan de leerplicht houdt. Dit is het werk van de leerplichtambtenaar. De leerplicht voor een kind begint op 5-jarige leeftijd. Om precies te zijn: op de eerste schooldag van de maand nadat het kind jarig is geweest. Kinderen van 4 jaar mogen naar school, maar het is niet verplicht.

De leerplichtambtenaar

Als er sprake is van verzuim, probeert de leerplichtambtenaar er achter te komen waar de oorzaak van dit verzuim ligt. Dat is de reden waarom de leerplichtambtenaar zich bezig houdt met:

  • Het onderhouden van contacten met scholen en onderwijsinstituten en allerlei organisaties zoals Algemeen Maatschappelijk Werk en de Raad voor de Kinderbescherming.
  • Het bemiddelen bij de plaatsing van een kind op een andere school.
  • Het beoordelen van aanvragen voor extra vakanties buiten de normale vakanties.
  • Verder heeft de leerplichtambtenaar de bevoegdheid procesverbaal op te maken als de leerplicht wordt overtreden.

Als u meer informatie wilt over de leerplichtambtenaar kunt u bellen met Ivonne Badhoe op telefoonnummer: 070-3535261.

Schoolleiding en leerplicht

In de leerplichtwet staan de regels waaraan de schoolleiding zich moet houden. De schoolleiding is verplicht:

  • Schoolverzuim zorgvuldig bij te houden en binnen drie dagen te melden bij Bureau Leerling-zaken.
  • In- en uitschrijvingen van leerlingen binnen een week door te geven aan Stichting de Haagse Scholen.