Peuterleerplek Wildebras

In onze basisschool is peuterleerplek Wildebras gevestigd, welke onderdeel uitmaakt van stichting JongLeren. De peuterleerplek is voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Deze peuterleerplek is gestart met de voorschool in samenwerking met onze basisschool. Het doel van de voorschool is het bieden van een effectief programma aan kinderen van 2,5 tot 6 jaar teneinde (taal)-achterstanden in de rest van de basisschool te voorkomen of te verkleinen.

Wildebras en de Wissel werken met het VE programma peuter -en kleuterplein. In verband met deze samenwerking adviseren wij u om uw peuter door te laten stromen op onze basisschool. Op de speelzaal worden de peuters begeleid door 2 gediplomeerde pedagogisch medewerkers per groep, die worden bijgestaan door een pedagogisch coach, een oudercoach en soms een stagiaire.

De peuters komen 5 dagdelen of 2 dagdelen per week op de peuterleerplek.

De openingstijden van onze groepen zijn:
Maandag-, dinsdag-, donderdag-, en vrijdagochtend van 8.15 uur – 12.00 uur.
Maandag-, dinsdag-, donderdag-, en vrijdagmiddag van 12.45 uur – 15.30 uur.
Woensdagochtend van 8.30 – 11.30 uur en woensdagmiddag van 12.30 – 15.30 uur.

Tussenschoolse opvang

De tussen schoolse opvang voor groep 1 t/m 4 wordt geleid door overblijfmoeders . Het aanbod TSO voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 wordt georganiseerd door Stichting MEHR waardoor er ook dan een georganiseerd sport en spelaanbod is.

De groepsleerkrachten hebben pauze en de docenten van MEHR nemen de sport in de pauze op zich met activiteiten zoals voetbal, basketbal, badminton, muziek, spel etc. De activiteiten zijn leerzaam, uitdagend en de leerlingen ontdekken talenten op het gebied van sport.

Kosten: 20 euro per kind per maand.

 

Buitenschoolse opvang

Het is mogelijk om uw kind(eren) aan te melden bij de buitenschoolse opvang. Deze wordt verzorgd door DAK kindercentra. De BSO is in samenwerking met Ons Eibernest.  Het is bedoeld voor de leeftijdsgroep van 4 tot en met 12 jaar. U kunt hier terecht als u opvang zoekt van maandag t/m vrijdag voor ( vanaf 7.30 uur) en na schooltijd (tot 18.30 uur)  en in de schoolvakanties. Voor meer informatie of aanmelding belt u dan met DAK kindercentra 070-7502100, mailt u met info@dakkindercentra.nl.

Geef een reactie