Ons team bestaat uit de directeur, leerkrachten, leraarondersteuners, administratief medewerker, coördinatoren, coaches, conciërge en vaste vrijwilligers.

Directeur juf Bianca
Unitleider OB juf Will
Unitleider MB juf Zarina
Unitleider BB juf Maaike
   
Groep 1A juf Suzanne
Groep 1b juf Rina
Groep 1C  
Groep 2A juf Saskia en juf Emmy
Groep 2B juf Ebru en juf Bonny
Groep 3A juf Zarina en juf Leonie
Groep 3B meester Eric en juf Nadine
Groep 4A meester Danny
Groep 4B juf Kiara  en juf Nadine
Groep 5A juf Ilse en juf Shannon
Groep 5B juf Urmila en juf Shannon
Groep 6A juf Dorine en juf Ingrid
Groep 6B juf Amanda, juf Ingrid en meester Marcel
Groep 7A jus Asiya en juf Maaike
Groep 7B meester Ernst
Groep 8A meester Kevin
Groep 8B juf Zoë
Coördinator ouderbetrokkenheid juf Will
Coördinator Kleuterplein juf Will
Extra hulp, leraarondersteuners juf Astrid, juf Maxime, juf Nibeela, juf Joyce, juf  José en juf Sabrina  
Interne begeleiding juf Alexandra – groepen 1, 2 en PLP Wildebras
juf Ellen – groepen 3 t/m 5
juf Bianca – groepen 6 t/m 8
Eerste opvang nieuwkomers meester Jelle
Coaching leerkrachten/studenten juf Will en juf Alexandra
Maatschappelijk werk E. van Es – maandag 5 t/m 8 donderdag PSZ t/m 4
Vakleerkracht LO meester Marc
Coördinator ICT juf Monique en meester Fabian
Administratie juf Shahida
Conciërge meester Radjinder

Geef een antwoord