Beschrijving van de onderwijsresultaten

De inspectie meet de onderwijsresultaten o.a. af aan de CITO-eindtoets groep 8.
Gecorrigeerde scores:

 • 2023: 532,2
 • 2022: 527,0
 • 2021: 528,5
 • 2019: 533,1

In schooljaar 2019-2020 is er geen eindcito afgenomen i.v.m. het Coronavirus (Covid 19).

Toelichting bij de uitstroom van OBS De Wissel 2022-2023:

Deze groepen 8 telden in totaal 37 leerlingen. Waarvan een aantal leerlingen ook Nieuwkomers Onderwijs bij ons op school hebben gevolgd. Er zijn 3 leerlingen die vanuit de huidige groep 7 uitgestroomd.

Doorstroomtoets

Voor schooljaar 2023-2024 zal op 5 t/m 16 februari de doorstroomtoets voor groep 8 worden afgenomen.

De uitstroomgegevens naar het voortgezet onderwijs

Om u een indruk te geven waar onze kinderen aan het eind van de basisschool naar toe gaan, hebben wij voor u de gegevens van de laatste vier jaren in een tabel gezet. Hieronder vindt u de verklaring en de tabel.

Onderwijsvormen:
Sinds een lange tijd kennen we vier vormen van voortgezet onderwijs
Namelijk:

 • Het speciaal voortgezet middelbaar beroepsonderwijs (Praktijkonderwijs)
 • Het V.M.B.O. (Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs)
 • De H.A.V.O. (Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs)
 • Het V.W.O. (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs).

Nadat deze opleidingen voltooid zijn is het mogelijk om een vervolgopleiding
Te kiezen:

 • Het V.M.B.O. → M.B.O.
 • Het H.A.V.O. → H.B.O.
 • Het V.W.O. → Universiteit/ H.B.O.

Van belang is dat u zich realiseert dat het advies voor een type van Voortgezet Onderwijs voor het grootste deel afhankelijk is van de individuele aanleg van het kind.

Afkortingen Voortgezet onderwijs 2019 2020 2021 2022  2023              
EOA 5 5 1 2 3   Eerste opvang Anderstaligen (voorheen ISK)  
Praktijkonderwijs 5 7 1 1 3   Voortgezet speciaal onderwijs    
VMBO basis 6 13 6 10 5   Basis beroepsgerichte leerweg  
VMBO basis/kader 3 5 3 6 6      
VMBO kader 7 3 3 2 2   Kader beroepsgerichte leerweg  
VMBO Kader/TL 3 3 3 10 5      
VMBO TL 5 7 4 5 5   Theoretische leerweg    
KOPKLAS TL/ HAVO 1 1 2 5 2   Kopklas theoretische leerweg/ HAVO  
VMBO TL/HAVO 5 1 1 3 2          
HAVO 4 2 2 1     Hoger algemeen voortgezet onderwijs
HAVO/VWO 4 0 1 1 3          
KOPKLAS HAVO 0 0 1 0 1          
VWO 1 2 1 1 3   Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
TOTAAL 49 49 29 47 40