Sinds oktober 2021 zijn wij onderdeel van ‘Kind Centrum De Wissel’. Een Kind Centrum waar kinderen gezien worden en zich optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving.

OBS De Wissel van De Haagse Scholen (DHS), peuterleerplek De Wildebras van JongLeren,  

HKV/Ons Eibernest, BSO Dion-DAK en de organisatie voor sport en spel MEHR, hebben besloten om (nog) intensiever samen te gaan werken om uiteindelijk te komen tot een Haags Kind Centrum, waarin gewerkt wordt vanuit één pedagogische visie en waarin het kind optimaal de kans wordt geboden zich te mogen ontwikkelen. 

Binnen het Kind Centrum kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen in een veilige omgeving waar zij gezien worden.

“Een Haags Kind Centrum waar je gezien wordt.”

Dit realiseren we door samen te werken aan (aandacht voor):

*  veiligheid en vertrouwen

*  met het kind, de ouders en elkaar.

We leggen de focus op: 

  • Eenheid en eenduidigheid op pedagogisch gebied 
  • Breed ontwikkelingsaanbod om je interesses en/of talenten te ontdekken.
  • Waarbij we de kennis en vaardigheden van de verschillende organisaties binnen het KC met elkaar delen.