De Wissel is een multiculturele school. Veel van onze leerlingen zijn dan ook van een andere nationaliteit of culturele achtergrond. Onder de kinderen zijn rond de dertig verschillende nationaliteiten en onder de ouders zijn dit er zelfs meer dan veertig. De verschillende bevolkingsgroepen mengen zich in de school als vanzelfsprekend.

45% van de kinderen komt van een andere school of is afkomstig uit het land van herkomst. De populatie Oost-Europese gezinnen groeit. Het grootste deel van de neveninstromende kinderen is vluchteling, wat gevolgen kan hebben op sociaal-emotioneel gebied. In de gezinnen wordt thuis voornamelijk de moedertaal gesproken. Ouders zijn vaak eerste of tweede generatie nieuwkomers. Het aantal eenouder gezinnen is relatief laag. Het opleidingsniveau van de ouders is zeer divers, maar het grootste gedeelte heeft een lagere opleiding of alleen de basisschool gevolgd. Dit kan gevolgen hebben voor de taalontwikkeling van de kinderen in de moedertaal, waaraan wij daarom meer aandacht besteden.

Kinderen voelen zich snel thuis op onze school, mede door het open karakter, de respectvolle omgang van de leerkrachten met leerlingen en de leerlingen onderling en de gezelligheid. Er heerst een goede taakgerichte werksfeer. Ouders zijn steeds meer betrokken bij de school. Een deel van hen is actief als hulpouder, of overblijfouder. De samenwerking met de ouders vinden wij erg belangrijk!