Aanmeldprocedure

Op onze school krijgen wij meestal meer aanmeldingen dan er plaats is in groep 1.

Wij werken daarom met een leerling plafond, dat wil zeggen een maximum aantal plaatsen. Het maximum aantal plaatsen is evenredig verdeeld over de 4 aanmeldperioden per jaar, aansluitend op de kwartalen. Door te werken met aanmeldperioden maken alle 3-jarigen (eerder of later geboren in het jaar), kans op een plaats op onze school.

Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u ongeveer 2 maanden voordat uw kind 3 jaar wordt, thuisgestuurd vanuit de gemeente Den Haag. Met het aanmeldformulier kunt u uw kind aanmelden op onze school in één van de vier aanmeldperioden, nadat uw kind 3 jaar is geworden. Aanmelden vóór de leeftijd van 3 jaar is niet mogelijk.
U kunt het aanmeldformulier hier ook downloaden.

We hanteren de volgende voorrangsregels:

  • Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus) zit al op onze school.
  • Het kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk
    Peuterleerplek Wildebras.

Hieronder ziet u in de tabel wanneer u uw kind moet aanmelden.

Het huidige aanmeldjaar is bedoeld voor kinderen met geboortedatum 1 oktober 2020 t/m 30 september 2021.
Let op: uw kind is niet zeker van een plek op deze school. Vul daarom op het aanmeldformulier altijd meerdere scholen in.

Uw kind is geboren in de periode:

Dan meldt u uw kind aan in de periode:

01-10-2020 t/m 31-12-2020 18 december 2023 t/m 12 januari 2024
01-01-2021 t/m 31-03-2021 15 maart 2024 t/m 02 april 2024
01-04-2021 t/m 30-06-2021 10 juni 2024 t/m 01 juli 20214
01-07-2021 t/m 30-09-2021 16 september 2024 t/m 30 september 2024

Is uw kind geboren vóór 1 oktober 2020 dan zijn de aanmeldperioden helaas verstreken om uw kind nog op een school MET leerlingplafond aan te kunnen melden.

Is uw kind geboren tussen 1 oktober 2019 en 1 oktober 2020, dan kunt u uw kind nog wel aanmelden op een school ZONDER leerlingplafond, dit is mogelijk tot uiterlijk 30 november 2023.

Is uw kind geboren vóór 1 oktober 2019 dan is helaas de aanmeldperiode verstreken. Om uw kind alsnog aan te melden bij een Haagse basisschool dient u zelf een school te benaderen.

Kijk voor meer informatie op scholenwijzer.denhaag.nl