Aanmeldprocedure

Op onze school krijgen wij meestal meer aanmeldingen dan er plaats is in groep 1. 

Wij werken daarom met een leerling plafond, dat wil zeggen een maximum aantal plaatsen. Het maximum aantal plaatsen is evenredig verdeeld over de 4 aanmeldperioden per jaar, aansluitend op de kwartalen. Door te werken met aanmeldperioden maken alle 3-jarigen (eerder of later geboren in het jaar), kans op een plaats op onze school.

U krijgt een brief van de gemeente als uw kind 2 jaar is. Vlak voordat uw kind 3 jaar wordt ontvangt u een aanmeldformulier en als uw kind 3 jaar is kunt u uw kind gaan aanmelden met dit formulier bij de basisschool.

We hanteren de volgende voorrangsregels:

  • Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus) zit al op onze school.
  • Het kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk
    Peuterleerplek Wildebras.

Kijk voor meer informatie op scholenwijzer.denhaag.nl

Geef een antwoord