Wat is er veel veranderd voor iedereen in de laatste maanden.

Het is heel naar dat we in een 2e golf van Covid-19 besmetting zijn geraakt in Haaglanden. 

Wij hebben u met nadruk gevraagd om u te houden aan de regels en afspraken zoals de 1.5 meter afstand tussen de volwassenen. 

Allereerst heel erg bedankt voor uw begrip en medewerking wat betreft het houden van deze afstand. We moeten dit nog wel even volhouden met elkaar. 

Ook buiten als u staat te wachten op uw kind. 

De medewerkers van de school parkeren uit veiligheid voor u en de kinderen niet op de parkeerplaats.

Het is verstandig zo snel mogelijk met uw kind de parkeerplaats te verlaten.

Dit is belangrijk voor de doorstroom zodat er niet te veel volwassenen dicht bij elkaar blijven staan.

Het is altijd erg druk, vaak drukker dan het geadviseerde aantal van maximaal 40 personen buiten.

Dus alstublieft, vermijd z.s.m. deze drukke plek.

Wij kunnen niet alle ouders persoonlijk aanspreken maar vragen echt om uw aandacht voor dit probleem. 

Samen moeten we dit doen. 

Wij willen alle volwassenen vrijlaten in het wel of niet dragen van een mondkapje. 
Het dragen van een mondkapje is in het openbaar vervoer verplicht
Het kan zijn dat er leerkrachten of ouders zijn die buiten, bij het brengen en ophalen van de kinderen, een mondkapje dragen. 
Voor de kinderen is dit niet nodig. Zij dragen dus géén mondkapje. 
 
In de school zijn looproutes waar iedereen zich keurig aan houdt.
Waar nodig wordt gebruik gemaakt van spatschermen.
Er is extra schoonmaak geregeld.
We wassen heel vaak onze handen en niezen of kuchen in de elleboog. De kinderen kunnen dit al heel goed.
Het advies is om dit thuis ook vol te houden.
 
Ouders komen alleen in de school bij hoge uitzondering of wanneer dit aanmelding van een nieuwe leerling betreft.
Vaste vrijwilligers en externe medewerkers betrokken bij ons onderwijs hebben wel, volgens bepaalde regels, toegang tot de school.
Hier wordt zorgvuldig mee omgegaan.
Het is van groot belang voor de ontwikkeling en voor het welzijn van kinderen om gewoon naar school te gaan
Toch is het niet uitgesloten dat soms een groep naar huis gestuurd moet worden als we personeel missen.
We zullen altijd ervoor zorgen dat er zo goed mogelijk onderwijs geboden blijft worden.
 
Voor nu, beste ouders en verzorgers, zorg goed voor uzelf en anderen. 
Wij doen dit ook en zorgen zeker goed voor uw kind(eren).
Blijf gezond.
 

Met vriendelijke groet,

Bianca Heijsteeg

Directeur

OBS De Wissel