Ons gebouw

impressie

De school is in relatief korte tijd enorm gegroeid naar ruim 400 leerlingen.

Om deze reden zijn de directeur mede namens de voltallige medezeggenschaapsraad (MR), het bestuur van Stichting De Haagse Scholen en de Gemeente Den Haag met elkaar het gesprek aangegaan wat geresulteerd heeft in uitbreiding van de nieuwbouw van OBS De Wissel met twee lokalen op het achterplein van de school. Hiervoor is dezelfde architect aan de slag gegaan als met het hoofdgebouw, nu 4 jaar oud. De beoogde datum van het starten met de bouw is juni 2019 en oplevering halverwege schooljaar 2019-2020.

‘Uitbreiding’ nieuwbouw OBS De Wissel

Openbare basisschool De Wissel is in relatief korte tijd enorm gegroeid: onze school telt op dit moment ruim 400 leerlingen. Om deze reden zijn de directeur van de school (mede namens de voltallige medezeggenschapsraad (MR)), het bestuur van Stichting De Haagse Scholen en de Gemeente Den Haag met elkaar in gesprek gegaan.Dit heeft geresulteerd in het besluit om de nieuwbouw van OBS De Wissel uit te breiden met twee lokalen op het achterplein van de school. Dezelfde architect die het nu vier jaar oude hoofdgebouw heeft ontworpen, is hiervoor aangetrokken. De beoogde datum van oplevering is halverwege schooljaar 2019-2020.De school telt momenteel 17 groepen, plus een lokaal voor opvang van nieuwkomers. Dit zal zo blijven: omdat we een leerlingenplafond van 55 hebben ingesteld, verwachten wij geen verdere grote groei. Het project heeft dus geen invloed op de huidige belasting qua verkeersdrukte, parkeerplekken en fietsenstalling. U bent van harte welkom om de uitbreidingsplannen te bekijken en eventueel vragen te stellen. Dit kan tijdens een inloopmoment op dinsdag 25 juni 2019 van 18.30 uur tot 19.30 uur.

Locatie:OBS De Wissel

Steenwijklaan 10

2541RL Den Haag