Ons gebouw

‘Uitbreiding’ nieuwbouw OBS De Wissel

Openbare basisschool De Wissel is in relatief korte tijd enorm gegroeid: onze school telt op dit moment ruim 400 leerlingen. Om deze reden zijn de directeur van de school, mede namens de voltallige medezeggenschapsraad (MR), het bestuur van Stichting De Haagse Scholen en de Gemeente Den Haag met elkaar in gesprek gegaan.Dit heeft geresulteerd in het besluit om de nieuwbouw van OBS De Wissel uit te breiden met twee lokalen op het achterplein van de school. Dezelfde architect die het nu vijf jaar oude hoofdgebouw heeft ontworpen, is hiervoor aangetrokken. Inmiddels heeft de oplevering plaatsgevonden. De school telt momenteel 17 groepen, plus een lokaal voor opvang van nieuwkomers. Dit zal zo blijven: omdat we een leerlingenplafond van 55 hebben ingesteld, verwachten wij geen verdere grote groei. De gerealiseerde uitbreiding heeft dus geen invloed op de huidige belasting qua verkeersdrukte, parkeerplekken en fietsenstalling. 

Locatie:OBS De Wissel

Steenwijklaan 10

2541RL Den Haag