Als school leren ook wij voortdurend. Om tot optimale prestaties te komen is het belangrijk dat ouders en school samenwerken en elkaar steunen  waar nodig is. Vindt u dat iets erg goed gaat? Vindt u dat iets beter kan? Laat het ons weten!

Klachtenprocedures

Wij stellen het erg op prijs, als u een eventuele klacht over de school direct met de betrokkenene bespreekt. Het beste kunt u daarvoor een afspraak maken met de groepsleerkracht of de directeur. Wij zullen ons uiterste best doen om klachten zo snel mogelijk en naar zo groot mogelijke tevredenheid af te handelen.

Als de klacht naar uw mening niet afdoende afgehandeld is of kan worden kunt u de klacht voorleggen aan de vertrouwenspersoon van het bestuur of aan de landelijke geschillencommissie.

Vertrouwenspersoon in de school

Voor onze school zijn Bianca Hopman en Ellen Vink contactpersoon voor ouders en kinderen, zij kunnen luisteren en indien nodig helpen met het zoeken naar oplossingen voor problemen.