De Vakgroep Gezondheidsvoorlichting en Opvoeding (GVO) heeft tot doel de gezondheid van de Haagse bevolking te bevorderen door het gezondheidsbewustzijn bij de inwoners te versterken. Op de Wissel besteden we in de lessen aandacht aan de bevordering van gezond gedrag. Deze lessen dienen ter ondersteuning van de gezondheidsopvoeding thuis. De onderwerpen tandzorg, voeding, persoonlijke gezondheidszorg, veiligheid en lichamelijke activiteiten staan in deze lessen centraal.

Jeugdtandzorg

De Jeugdtandzorg heeft onder meer de taak kinderen te stimuleren tot regelmatig tandartsbezoek. De schooltandarts komt twee keer per jaar op school om de kinderen, waarvan de ouders toestemming hebben gegeven voor de deelname aan de Jeugdtandzorg, te controleren. De toestemming voor deelname wordt gevraagd wanneer uw kind voor het eerst op school komt. Wanneer een kind een behandeling nodig heeft, wordt enige tijd na de controle, uw kind opgehaald door de kinderbegeleidster en in het Jeugdtandzorgcentrum behandeld.  Als u bij de behandeling van uw kind aanwezig wilt zijn, dan kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met het centrum.

Schoolarts

Ook de schoolarts kunt u bezoeken. Het onderzoeksprogramma ziet er als volgt uit:

  • Groep 2: Een onderzoek waarbij het kind wordt onderzocht door de jeugdarts in aanwezigheid van één van de ouders of verzorgers. Van te voren voert de doktersassistente een screening uit. Hierbij worden ook de ogen en oren onderzocht.
  • 9-jarigen: enkele inentingen die landelijk voorgeschreven zijn. Dit zijn DTP (tegen de ziekten difterie, tetanus en polio) en BMR (tegen de ziekten bof, mazelen en rode hond). Een kind dat een bepaalde inenting nog niet heeft gehad, krijgt een zogenaamde “inhaalprik”. Voor alle genoemde inentingen is uw toestemming en medewerking nodig. U krijgt tijdig bericht waar en wanneer de inentingen plaats zullen vinden.
  • 10-jarigen: Een gedeeltelijk onderzoek door de verpleegkundige, waarvan een gesprek met één van de ouders of verzorgers deel uitmaakt.

Luizen

Luizen komen al jaren voor op basisscholen. Het is vervelend als u tot de ontdekking komt dat uw kind hoofdluis heeft, maar u hoeft zich geen zorgen te maken. Hoofdluis is goed te behandelen! Daarbij is het wel van belang dat u de hoofdluis zo snel en effectief mogelijk behandelt.  Hoofdluis voelt zich het prettigst op een schoon hoofd, het hebben van hoofdluis zegt dus absoluut niets over hygiëne

Als uw kind hoofdluis heeft bevinden zich naast luis ook eitjes van die luis op het hoofd, de zogenaamde neten. Aangezien neten een bron van herbesmetting zijn is het van belang dat ze ook verwijderd worden. Door een combinatie van wassen en kammen worden luizen en neten doeltreffend bestreden

Mocht er geconstateerd worden dat er bij kind(eren) luizen zijn, dan lichten wij de ouders in. Op verzoek van school (indien nodig) halen de ouders  de kinderen op, om dezelfde dag passende maatregelen te nemen. Tevens kan het zo zijn dat we alle ouders van de betreffende groep inlichten. Inlichtingen kunt u inwinnen bij de apotheek. Indien  ouders geen passende maatregelen nemen, dan kan de directie van de school bij erge overlast, de kinderen een aantal dagen schorsen.