Nieuws

Uitbreiding nieuwbouw

13 januari, 2020

De uitbreiding van de nieuwbouw van OBS De Wissel is een feit!

Vanwege de enorme groei aan leerlingen in de laatste 3 jaar  waren wij genoodzaakt om uit te breiden. De architect die reeds eerder ons gebouw heeft ontworpen heeft dit nu ook weer gedaan voor de uitbreiding. Sinds begin 2018 zijn er veel gesprekken en overleggen gevoerd en plannen gemaakt voordat ‘Meesterbouw’ begin schooljaar 2019-2020 kon starten met de bouwwerkzaamheden.

Er wordt zorgvuldig gelet op veiligheid. Speciale hekken zijn geplaatst om het bouwterrein en de transporten zijn zo vroeg mogelijk in de ochtenden. September 2019 is het bouwterrein bouw-klaar gemaakt. We waren blij verrast hoe leuk de bouw soms kan zijn. Een kleurige bouwkeet en een delfsblauwe betonwagen bijvoorbeeld fleuren de boel echt op!

In oktober 2019 kon er gestart worden met het boren van de palen en werd het steeds indrukwekkender.

November 2019 zei iedereen al “Zo dat schiet hard op!” Nou dat klopt, we liggen redelijk op schema met vooralsnog een week uitloop. Echter we weten allemaal dat het geheel afhankelijk is van weersomstandigheden.

In december konden we al echt de omvang van het nieuwe gebouw zien! Wat geweldig!

Januari 2020 zijn we al zo ver gevorderd met de bouw. In februari zullen de stenen voor de buitenmuur uit de oven komen. Eerst kan dan de buitenisolatie gedaan worden. Klimaat technisch moet het echter wel realiseerbaar zijn. De wanden die er nu staan zullen vocht droog moeten zijn. Heel spannend allemaal. Het is nog even wachten maar dat is zeker de moeite waard.

De nieuwbouw zal voorzien zijn van de meest nieuwe energiebesparende ‘snufjes’. Wij denken aan ons klimaat! 

Wordt vervolgd.

 

‘uitbreiding’ obs de wissel

20 juni, 2019
 
 
Openbare basisschool De Wissel is in relatief korte tijd enorm gegroeid: onze school telt op dit moment ruim 400 leerlingen. Om deze reden zijn de directeur van de school (mede namens de voltallige medezeggenschapsraad (MR)), het bestuur van Stichting De Haagse Scholen en de Gemeente Den Haag met elkaar in gesprek gegaan.
Dit heeft geresulteerd in het besluit om de nieuwbouw van OBS De Wissel uit te breiden met twee lokalen op het achterplein van de school. Dezelfde architect die het nu vier jaar oude hoofdgebouw heeft ontworpen, is hiervoor aangetrokken. De beoogde datum van oplevering is halverwege schooljaar 2019-2020.
De school telt momenteel 17 groepen, plus een lokaal voor opvang van nieuwkomers. Dit zal zo blijven: omdat we een leerlingenplafond van 55 hebben ingesteld, verwachten wij geen verdere grote groei. Het project heeft dus geen invloed op de huidige belasting qua verkeersdrukte, parkeerplekken en fietsenstalling. 
U bent van harte welkom om de uitbreidingsplannen te bekijken en eventueel vragen te stellen. Dit kan tijdens een inloopmoment op dinsdag 25 juni 2019 van 18.30 uur tot 19.30 uur.
Locatie:
OBS De Wissel
Steenwijklaan 10
2541RL Den Haag

knikkerkampioenschappen

13 mei, 2019

Woensdag 15 mei vinden op onze school de knikkerkampioenschappen plaats. S”morgens wordt er gestreden om de titel knikkerkampioen van de wissel en s’middags voor de titel Haags knikkerkampioen.

obs de wissel op tv

13 mei, 2019

Op zaterdag 11 mei waren de leerlingen van obs de wissel op tv met de kids top 20. Mocht u het gemist hebben kunt u via uitzending gemist het natuurlijk terugkijken..