Nieuws

‘uitbreiding’ obs de wissel

20 juni, 2019
 
 
Openbare basisschool De Wissel is in relatief korte tijd enorm gegroeid: onze school telt op dit moment ruim 400 leerlingen. Om deze reden zijn de directeur van de school (mede namens de voltallige medezeggenschapsraad (MR)), het bestuur van Stichting De Haagse Scholen en de Gemeente Den Haag met elkaar in gesprek gegaan.
Dit heeft geresulteerd in het besluit om de nieuwbouw van OBS De Wissel uit te breiden met twee lokalen op het achterplein van de school. Dezelfde architect die het nu vier jaar oude hoofdgebouw heeft ontworpen, is hiervoor aangetrokken. De beoogde datum van oplevering is halverwege schooljaar 2019-2020.
De school telt momenteel 17 groepen, plus een lokaal voor opvang van nieuwkomers. Dit zal zo blijven: omdat we een leerlingenplafond van 55 hebben ingesteld, verwachten wij geen verdere grote groei. Het project heeft dus geen invloed op de huidige belasting qua verkeersdrukte, parkeerplekken en fietsenstalling. 
U bent van harte welkom om de uitbreidingsplannen te bekijken en eventueel vragen te stellen. Dit kan tijdens een inloopmoment op dinsdag 25 juni 2019 van 18.30 uur tot 19.30 uur.
Locatie:
OBS De Wissel
Steenwijklaan 10
2541RL Den Haag

knikkerkampioenschappen

13 mei, 2019

Woensdag 15 mei vinden op onze school de knikkerkampioenschappen plaats. S”morgens wordt er gestreden om de titel knikkerkampioen van de wissel en s’middags voor de titel Haags knikkerkampioen.

obs de wissel op tv

13 mei, 2019

Op zaterdag 11 mei waren de leerlingen van obs de wissel op tv met de kids top 20. Mocht u het gemist hebben kunt u via uitzending gemist het natuurlijk terugkijken..