Oudercontacten

Onze contacten met ouders zijn gestoeld op de volgende uitgangspunten: Onze school heeft een duidelijk schoolprofiel. We zijn een school met veel nationaliteiten, gespecialiseerd in leerlingen die net in Nederland komen vanuit een anderstalige achtergrond (schakelklas, nieuwkomersgroep). De Wissel is een door ons zogenoemde ‘wereldschool’. Als het gaat om leerlingenwerving zijn we de laatste jaren enorm gegroeid. Op vele wijzen wordt er met ouders en leerlingen gecommuniceerd, via rapportages, MSI, telefonisch, email, Nieuwsbrief, koffieochtenden, ouderavonden, tevredenheidspeilingen, leerlingenraad, ouderraad (OR) en medezeggenschapsraad (MR). Onze school vindt het belangrijk dat er op een goede en plezierige manier wordt gecommuniceerd met ouders. Warme contacten maken het namelijk makkelijker om de voortgang van een kind vanuit verschillende zienswijzen te volgen.

Officiële momenten van communicatie en informatiedeling met de ouders zijn als volgt ingedeeld:

  1.  In – en uitschrijvingen
  2.  Kennismaking- en rapportgesprekken
  3.  MSI (Mijn School Info)
  4.  Wekelijkse nieuwsbrief
  5.  De OR (ouderraad) vergadert regelmatig met korte overleggen o.l.v. de oudercoördinator.
  6.  De MR (medezeggenschapsraad) vergadert minimaal 6 maal per jaar.
  7.  Kanjertrainingsavond voor ouders 1x per 2 jaar
  8. Overige ouderavonden