Computers op school

 

Op onze school werken we veel met computers. Op de gangen en in de groepen staan computers waarop kinderen kunnen oefenen met educatieve programma’s voor rekenen, taal, spelling en woordenschat. Daarnaast kunnen kinderen opdrachten maken, informatie zoeken of presentaties voorbereiden. Al vanaf groep 1 zijn we in de onderbouw bezig om de kinderen vertrouwd te maken met de computer door het gebruik van educatieve software en wordt de computer gebruikt bij de ontwikkeling en het vergroten van de woordenschat.

Er zijn ook tablets op school die gebruikt worden om het onderwijs te verrijken. Hier op wordt geoefend met educatieve software.

Digitale schoolborden

In de groepen hangen digitale touchscreens, dit maakt het leren voor kinderen aantrekkelijk door beeld en geluid. Een combinatie van beeld en geluid werkt beter dan geluid alleen. Het gebruik levert een rijke leeromgeving en vergroot de kenniswereld. De digitale schoolborden worden op een verantwoorde en didactische manier in ons onderwijs ingezet op vele vakgebieden. Alle leerkrachten zijn geschoold in het gebruik van het digitale schoolbord.

Afspraken

Samen met de kinderen, de leerkrachten en medewerkers hebben wij een aantal afspraken gemaakt.

Hieronder volgen de afspraken met de kinderen:

  • Het zogenaamde chatten hoort niet thuis op school.  Leerkrachten zien er op toe dat dit op school niet plaats vindt.
  • Geef nooit persoonlijke informatie door op internet, zoals namen, adressen en telefoonnummers, zonder toestemming van de leerkracht.
  • Vertel het  de leerkracht meteen als je informatie tegenkomt, waardoor je je niet prettig voelt of waarvan je weet dat dat niet hoort. Houd je aan afspraken, dan is het niet jouw schuld dat je zulke informatie tegenkomt.
  • Leg nooit verdere contacten met iemand zonder toestemming van de leerkracht.
  • Verstuur bij e-mail berichten nooit foto’s van jezelf of van anderen zonder toestemming van de leerkracht.
  • Beantwoord nooit e-mail waarbij je je niet prettig voelt of waar dingen in staan waarvan je weet dat dat niet hoort. Het is niet jouw schuld dat je zulke berichten krijgt.
  • Verstuur ook zelf dergelijke mailtjes niet.
  • Spreek van te voren met de leerkracht af wat je op internet wilt gaan doen.

Voor e-mail geldt briefgeheim, maar op grond van hun pedagogische verantwoordelijkheid mogen de leerkrachten  e-mail van leerlingen bekijken.

 

Indien leerlingen zich niet aan afspraken kunnen of willen houden, mag er geen gebruik meer worden gemaakt van de computers op school. Dit wordt met de ouders en/of verzorgers besproken.