De methode in de school

  • Overzicht van de methoden

 

Taal voor kleuters: kleuterlein                                                                                   groep 1 en 2

Rekenen: gecijferd bewustzijn                                                                                 groep 1 en 2

Woordenschat: “zien is snappen”                                                                           groep 1, 2, 3, 4 en NT2

Mondeling Nederlands Nieuw                                                                                  neveninstromers (NT2)

Veilig leren lezen, kim versie

 groep 3

Taalbeschouwing en stellen:       Taal op maat                                                     groep 4, 5, 6, 7 en 8

Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip XL                                                                       groep 4, 5, 6, 7 en 8

Technisch lezen: Estafette                                                                                         groep 4, 5, 6, 7 en 8

Rekenen: Pluspunt 3, Rekentuin                                                                              groep 3 t/m 8

Aardrijkskunde: Wijzer                                                                                                groep 5, 6, 7 en 8

Geschiedenis: Brandaan                                                                                             groep 5, 6, 7 en 8

wijzer (wereldoriëntatie)        

groep 3,4

Biologie: Natuurzaken                                                                                                 groep 5 t/m 8

Engels: The Team                                                                                                           groep 7 en 8

Verkeer: Wijzer door het verkeer (nieuwe versie)                                           groep 3 t/m 8

Schrijven: Pennenstreken                                                                                          groep 1 t/m 8

Sociaal Emotionele Ontwikkeling: Kanjertraining                                             groep 1 t/m 8

Muziek: Eigenwijs/Kleuterwijs                                                                                 groep 1 t/m 8   

Verkeersexamen

Elk jaar krijgen de leerlingen uit groep 7 de gelegenheid om aan het verkeersexamen mee te doen. Het verkeers- examen bestaat uit een theoretisch (schriftelijk) en praktisch gedeelte. Ook bestaat de mogelijkheid om aan een zogenaamd ‘loopexamen’ deel te nemen. Dit geldt alleen voor leerlingen die niet kunnen fietsen.

 

Schooltelevisie

Onze leerlingen volgen regelmatig lessen die door de Schooltelevisie worden uitgezonden. Veel van deze progamma’s kunt u thuis ook kijken op zapp of npo 3. U kunt bij uw kind of de leerkracht infomeren welke progamma’s geschikt zijn voor uw kind.