Nieuwkomers

Binnen Den Haag is de keuze gemaakt alle nieuwkomers, gedurende hun eerste jaar op een Nederlandse basisschool, een deel van de schoolweek centraal les te geven in speciale opvanggroepen, ook wel nieuwkomers-klassen genoemd.

  • Meer kansengelijkheid in het Haagse onderwijs.

Alle Haagse leerlingen krijgen ongeacht hun achtergrond de kans om het beste uit zichzelf te halen gedurende de gehele schoolloopbaan.

Op OBS De Wissel hebben we ervoor gekozen de kinderen een dagdeel in de reguliere/stamgroep les te geven en een dagdeel in de Nieuwkomersgroep. Zo krijgen de kinderen wel de extra aandacht op taalgebied en houden ze (ook sociaal-emotioneel) tevens contact met leeftijdsgenoten die de Nederlandse taal spreken. Door deze vorm van organisatie en de kleinschaligheid van de nieuwkomersgroep biedt het de leerlingen voldoende veiligheid zich goed en op een prettige manier te kunnen aanpassen binnen de school. Wij hebben twee deeltijdgroepen van maximaal 15 leerlingen per groep.

Zie hiervoor als bijlage: Beleidsdocument NT2-onderwijs OBS De Wissel.