Nieuwkomers

Binnen Den Haag is de keuze gemaakt alle nieuwkomers, gedurende hun eerste jaar op een Nederlandse basisschool, een deel van de schoolweek centraal les te geven in speciale opvanggroepen, ook wel nieuwkomers-klassen genoemd. Op De Wissel is ervoor gekozen de kinderen een dagdeel in de stamgroep (groep 4 t/m 8) les te geven en vier keer per week een dagdeel in de Nieuwkomersgroep. Zo krijgen bij ons de kinderen wel de extra aandacht op taalgebied en houden ze tevens contact met leeftijdsgenoten die de Nederlandse taal spreken. Zie hiervoor als bijlage: Beleidsdocument NT2-onderwijs OBS De Wissel.